Aanpak &
 Samenwerking

Elke klant en elke opdracht is uniek. Daarom ligt onze focus op een stapsgewijze aanpak. U komt niet voor verrassingen te staan. Elke volgende stap wordt vooraf met u doorgesproken. U neemt de beslissingen en kan bijsturen zonder te verzeilen in dure contracten.

na een eerste intakegesprek, doe ik een voorstel van samenwerking en maak ik een offerte.

tijdens het intakegesprek komt vaak enkel het topje van de ijsberg boven water. Een nulmeting en ICT-audit daarentegen brengen de hele ICT-omgeving en organisatie in kaart. Dit gebeurt meestal aan de hand van interviews met alle stakeholders. Aan het einde van deze fase brengen wij u verslag uit met onze bevindingen.

na de nulmeting en op basis van uw visie zijn we in staat om een meer gedetailleerd actieplan op te stellen.

we voeren de projecten uit waar u prioriteit aan geeft.

Samenwerking op uw maat

De meerwaarde van het engageren van een externe expert ligt onder meer in de onafhankelijkheid en  objectiviteit. Ik heb geen verleden in uw bedrijf, hetgeen mij toelaat om de situatie met de nodige afstand te analyseren en onafhankelijke oplossingen voor te stellen.Mijn doelstelling is wel om de interne medewerkers degelijk voor te bereiden zodat zij het ogenblik dat de opdracht is afgerond autonoom verder kunnen in de nieuwe situatie.

Met dit in het achterhoofd is elke samenwerkingsvorm voor mij mogelijk. Ik zet er enkele op een rij:

 

Voltijds voor een bepaalde periode

Van een paar weken tot een jaar. En zelfs voor langlopende contracten hou ik zeer korte opzegmogelijkheden aan.

 

Deeltijds

Een deeltijdse opdracht kan verschillende vormen aannemen.

  • 1 dag per week/maand,
  • 2 à 3 dagen per week/maand
  • een halve dag per week

Uiteraard kan u ook in een deeltijds scenario steeds bij mij terecht met al uw prangende vragen, ook op de dagen dat ik niet bij u aanwezig ben.

Op afroep

U heeft mijn expertise nodig op onverwachte momenten maar werkt toch graag met een raamovereenkomst? Dat kan. We spreken een tarief af en plannen telkens een afspraak voor advies/consultancy op het ogenblik dat u dit het meest nodig heeft.

 

Subcontractors

Los van mijn expertise kan ik zelf subcontractors engageren voor meer technische aspecten van mijn opdracht. Lees meer in ons aanbod omtrent Dagdagelijkse ICT-zorg.

 

Fixed price

We komen een vaste prijs overeen voor het behalen van een duidelijk omschreven eindresultaat. Dit kan een audit zijn of een analyse met aanbevelingen voor een afdeling, een divisie of het volledige bedrijf.

Uiteraard zijn ook combinatiemogelijkheden mogelijk.

Bent u nog niet overtuigd dat ik u kan helpen?

Maak een afspraak