Change & Herstructurering

Change en herstructurering met een transparant doel voor ogen

Er moet iets veranderen, dat had u al een tijd in de gaten. De processen draaien niet optimaal, de ICT-infrastructuur is verouderd en misschien weet u zelfs niet meer precies waar uw data zich bevindt of wie er toegang toe heeft. En wat met de nieuwe trends in ICT-technologie? Is mijn bedrijf nog mee? Zijn we in regel met nieuwe wetgevingen zoals GDPR (General Data Protection Regulation)?

Elke organisatie wordt onvermijdelijk met verandering geconfronteerd. Continu inspelen op die veranderingen is meer dan ooit de sleutel tot blijvend succes.

 

Het voordeel van een derde partij

Uit ervaring weet ik dat er nooit sprake is van één probleem maar van een cluster van omstandigheden die op elkaar inwerken. Vaak zijn u en uw medewerkers te zeer betrokken bij de processen en kan een derde partij met de nodige rust en afstand een accuratere analyse maken.

Ik heb geen verleden in uw bedrijf en ik heb geen ambitie om er te blijven. Ik breng enkel mijn expertise mee om vaak complexe ICT-knopen te ontwarren en een oplossing te adviseren en/of te implementeren. Zo hoeft u zich enkel te concentreren op de core business van uw bedrijf en is piekeren of u nog mee bent met de technologietrends van vandaag niet meer aan de orde.

 

Uw medewerkers nemen het project over

Het is mijn bedoeling dat uw medewerkers autonoom met de nieuwe situatie overweg kunnen zodra ik uw bedrijf verlaat. Kennisoverdracht, opleiding en coaching van uw medewerkers is daarbij essentieel.

Analyseren en samen met u strategische beslissingen nemen

Een eerste fase van een veranderingsproject bestaat in het analyseren van wat er precies schort. Zodra de scope van het project vastgelegd is, bepalen we in onderling overleg hoe we uit de ICT-knoop geraken en welke weg we daarvoor zullen bewandelen.

 

Eén aanspreekpunt voor de implementatie van nieuwe processen, tools en infrastructuur

fungeer als aanspreekpunt voor eventuele onderaannemers die bij het project betrokken zijn en rapporteer op een heldere manier, zodat u steeds het overzicht bewaart.

Bent u nog niet overtuigd dat ik u kan helpen?

Maak een afspraak